Bohuslinden

Vid Ekenäs kan Kosters största botaniska raritet beskådas – bohuslind.