Lokalbefolkningen

Läs om Göran Larsson, Sydkoster, här https://kosteroarna.com/goran-larsson/ 

Läs om Helena Torgilsman, Sydkoster, här https://kosteroarna.com/helena-torgilsman/

Läs om Helena Von Bothmer, Sydkoster, här https://kosteroarna.com/helena-von-bothmer/

Läs om Miriam Öhrn, Sydkoster, här https://kosteroarna.com/miriam-ohrn/

Läs om Putte Johander, Nordkoster, här https://kosteroarna.com/kosterbon-putte-johander/

Läs om Susanne De Bares här https://kosteroarna.com/susanne-de-bares/