Sandstrand som är perfekt för sommardopp

Badplatser

Kosters befolkning och dess besökare är lyckligt lottade. Ingenstans i Sverige finns en sådan variation av badplatser på en sådan liten yta som på Koster. Härliga sandstränder, små isolerade vikar och solvärmda blankslipade klippor.Oberoende av var du befinner dig finns badmöjligheter inom gångavstånd.
En härlig naturpromenad längs någon stig och stranden breder ut sig och inbjuder till dopp.

Hundar är välkomna att bada vid stränderna på Kosteröarna, men tänk på att de alltid ska vara kopplade (även i vattnet).

Ladda ner Kosterkarta

Sydkoster
Familjbad Klippbad
Kilesand (lång sandstrand) Långevik
Ottolsvik Ekenäs
Rörvik (snorkelled – naturstig under ytan) Kilesand s:a
Blåsopp  
Stran  
Sommar hamnen

Nordkoster

Familjebad Klippbad
Norrvikarna Ottersten
Familjeviken Svarte
Korsholmen Hällera 
Basteviken  
Björnsängen