Linfärjan Kostersundet

Foto Göran Assner Linfärja

Linfärjan Kosterlänken är en förbindelse över Kostersundet mellan Nord- och Sydkoster.   Under sommarmånaderna är linfärjan bemannad alla dagar från juni och fram till mitten av augusti. Bemannad även storhelger under våren och sensommar (fram till september). Övrig tid på året får du som besökare lifta med öborna eller resa mellan öarna med Kosterbåten från Västra bryggan på Nordkoster över till Långegärde på Sydkoster (10 kr enkelväg) och gratis upp till 13 år. Betalautomat finns vid kajen.  

Kosterlänken 2018

Bemannad:

V.25 – V.27 (18/6 – 8/7)
mån. – tors. 11.00 – 16.00
fre. – lör. 11.00 – 22.00
sön. 11.00 – 16.00

28 – V.32 (9/7 – 12/8)
mån. – sön. 11.00 – 22.00

33 – V. 35 (13/8 – 2/9)
mån. – fre. 11.00 – 16.00
lör. 11.00 – 18.00
sön. 11.00 – 16.00

För aktuell information och drift se även Kosterlänken Strömstad Kommun

 

FAKTA

Den får köras av kortinnehavare som har genomgått en utbildning. Korten får ej lånas ut till någon som inte har utbildats. Naturligtvis ska föraren också vara nykter.
Missbruk av linfärjan kan äventyra dess existens.

Kosterlänken är ett fartyg och den som kör färjan över sundet är befälhavare rent juridiskt sett. Något liknande finns inte någonstans i Sverige eftersom linfärjan inte är en bilfärja utan avsedd för passagerare över en farled.
Överfarten tar ca 2,5 minuter och kortläsaren registrerar vem som kör. Korten är personliga och kan aktiveras eller avaktiveras om kortet förloras eller missbrukas. Informationen lagras och man kan avläsa vem som har åkt och när. Befälhavaren d.v.s. kortinnehavaren är ansvarig för överfarten.
Kosterbåtarna tar numera en avgift för resa över sundet eftersom det nu finns ett alternativ. Båtarna kommer inte längre att utöver tidlistan lägga till vid de olika bryggorna.

Regler för användande av LINFÄRJAN!
Missbruk äventyrar färjeledens existens!

  • Högst 12 personer vid varje överfart
  • Förare av linfärjan skall vara 12 år eller äldre
  • Förare skall genomgått godkänd introduktionskurs, för info kontakta Dick Andersson tel. 0526-20001
  • Förare skall vara alkohol- och drogfri
  • Vid transport av moped eller annan brandfarlig vara, får ej andra passagerare medfölja
  • Fordonstransport avser flakmopeder och fyrhjulingar, släp får tillsvidare endast medföljas i nödfall t.ex. brand
  • Starta EJ om större fartyg är på väg att passera leden
  • Max last 1200 kg
  • Visa aktsamhet!

Visa sjövett, Du befinner dig på ett fartyg i en farled!