Flora och fauna

För den intresserade är Koster ett paradis.
På Koster kan du uppleva en rik och varierad natur – från ljunghedar och vidsträckta klapperstensfält på Nordkoster till Sydkosters lummigare landskap med lövskog, blomsterrika torrängar och inbjudande stränder. Kosteröarnas naturreservat omges av Sveriges mest artrika havsområde, Kosterhavets nationalpark.  Känn er välkomna att besöka Kosteröarnas naturreservat.

Flora

Kosters kalkrika jordmån, torra och sandiga marker och soliga klimat ger goda förutsättningar för en särskilt rik flora och inventeringar visar på mer än 600 arter av kärlväxter. Här finner du bland annat flera olika arter av orkidéer och sällsynta växter som bohusranunkel, martorn (kostertistel) och sandtimotej.

Vid Ekenäs på Sydkoster ståtar en gammal grov bohuslind, ett av Sveriges mest ovanliga träd.

Fauna

Öarnas blommande örter och gräs lockar ett stort antal fjärilar och andra insekter. Även fågellivet är varierat, i öppna marker trivs hämpling och törnskata medan kustfåglar som tärnor, ejder och strandskata ofta ses i strandlinjen.

Bra att tänka på; Kosteröarna är till stor del naturreservat vilket innebär vissa restriktioner, bland annat får man inte ta med stenar eller gräva upp växter. dessutom ska hundar vara kopplade. På öarna gäller tältförbud annat än på anordnade tältplatser.

Ladda ner Naturreservatsbroschyr