Ulltovning – prova på

Tisdag den 2/11, drop in mellan 11-16, för alla åldrar, i naturum,

Vi börjar med att karda naturull. Därefter formas, bearbetas och tovas ullen i varmt vatten med hjälp av såpa till en boll, en sagosten eller annat du väljer att det ska bli.

Verena Haller från Sinnenas Verkstad, slöjdare, berättare och pedagog med lång erfarenhet av att initiera och leda slöjd- och berättarprogram. Som slöjdare arbetar hon med ull och då med tovning. Som berättare uppträder Verena i klassrummet, på en scen eller på en sagovandring i naturen. Under måndagen bjuder hon in till både sagostund och ullworkshop.

Se hela programet för Konst och musikfesten på Koster här

Reservera din plats här