Sagostund

Måndag den 1/11. Kl. 13 -15 i Kosters skola

För 5-12 år

Efter en inledande sagostund med. rim och ramsa följt av en eller två sagor får barnen själva skapa och rita sin egen saga. Därefter får de som vill, sätta sig i den dekorerade sagostolen och berätta sin egen saga för den övriga gruppen. Barnen bjuds på en kort mellanmålspaus.

Anmälan genom att kontakta Verena, sinnenasverkstad59@gmail.com, eller 

via telefon 0730-34 92 68.

Max 16 barn + ev. medföljande vuxna. Vid anmälan uppge barnets ålder.

Verena Haller från Sinnenas Verkstad, slöjdare, berättare och pedagog med lång erfarenhet av att initiera och leda slöjd- och berättarprogram. Som slöjdare arbetar hon med ull och då med tovning. Som berättare uppträder Verena i klassrummet, på en scen eller på en sagovandring i naturen. Under måndagen bjuder hon in till både sagostund och ullworkshop.

Se hela programet för Konst och musikfesten på Koster här

Reservera din plats här