Solnedgång från utsiktplatsen Valfjäll, Sydkoster

Leva och bo på Kosteröarna

Kosters Framtid – ett nystartat utvecklingsbolag
Vi arbetar för ett levande och utvecklande samhälle.
Det finns gott om jobb på Koster men ont om boende för den som vill flytta hit. Kosters Framtid verkar för att fler lägenheter ska byggas och att information om boende och jobb ska spridas. Koster är ett fantastiskt ställe året runt!
Vi erbjuder följande tjänster till boende, fastighetsägare, entreprenörer och föreningar på Koster:
Administrativ service
– Bokföring, bokslut, deklarationer
Kontakt: Börje Nilsson +46 (0) 70 620 6066, borje.nilsson@kostersframtid.se
Fastighetsservice
– Gräsklippning, fastighetstillsyn, diverse service
Kontakt: Gösta Hedergård +46 (0) 76 879 4746, gosta@hedergard.se
Information och marknadsföring
– Digitala skärmar, www.kosteroarna.com, klickramar
Kontakt: Gustav Waldås +46 (0) 70 511 4550, gustavwaldas@gmail.com
Mer information hittar du på www.kostersframtid.se