Koster skola och förskola

Koster skola är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolhuset från 1951 ligger mitt på Sydkoster, och där undervisas F-3. Från årskurs 4 tar eleverna båten och går i skola inne i Strömstad. Skola, fritidshem och förskola har ett nära samarbete. Nyckelord för skolans verksamhet är gemenskap, hållbarhet och elevernas inflytande.

Skolgården är välutrustad och inbjuder till rörelse och fantasilekar med naturen och skogen nära. Undervisningen sker ofta utomhus. Skolan samarbetar med Kosters trädgårdar och naturum Kosterhavet. På Kosters trädgårdar finns en skolträdgård där eleverna odlar grönsaker och blommor. Tillsammans med pedagogerna på naturum gör man spännande exkursioner i skogen, på stranden och ute på havet. 

Artikel om skolan i tidningen Grundskolläraren: https://bit.ly/3eAPZWz

På facebook kan man följa Koster skola: https://bit.ly/2QdEGLP