Har du frågor, synpunkter eller vill annonsera?

Information och marknadsföring
– Digitala skärmar, www.kosteroarna.com, affischering (klickramar) ute på Kosteröarna
Kontakt: Gustav Waldås
Tel. +46 70 511 4550
 
Turistinfo/besökssamordnare Kosteröarna
Kontakt: Douglas Lipkin
Tel. +46 70 546 43 75