Har du frågor, synpunkter eller vill annonsera?

Information och marknadsföring
– Digitala skärmar, www.kosteroarna.com, affischering (klickramar) ute på Kosteröarna
Kontakt: Gustav Waldås
Tel. +46 (0) 70 511 4550