Vy över klapperstensfält med havet i bakgrunden

Klapperstensfält

På västsidan i det stora naturområdet vid Valnäsbukten på Nordkoster, kan man se stora klapperstensfält med tydliga spår efter tidigare strandlinjer.