Ursholmen – Sveriges västligaste fyrplats

Ön är en tidigare bemannad fyrplats och Sveriges västligaste bebyggda ö.  Byggnationen på Ursholmen består idag av de två fyrtornen, tre bostäder, ett museum och fyra ladugårdar och ved- och fäbodar.

Ursholmen ligger ca 4 km sydväst om Koster och består av två mindre öar, Yttre och Inre Ursholmen. Öarna skiljs av ett smalt sund. Mellan öarna bildas en stor och naturlig hamn.

Sommartid finns guidade turer. Titta på anslagstavlorna på Koster för aktuell turlista eller Selin Charter
Sjöfolket kan ta sig hit på egen hand.