Medverkande

Foto Göran Assner-0152Kosters Företagarförening ansvarar för kosteroarna.com

Medverkande fotografer till Kosteröarnas webbplats
Av utrymmesskäl kan vi inte publicera fotografens namn men här har vi listat fotografer som syns på webben.

Anders Tysklind (Kosterhavets nationalpark)
Lars-Ove Loo (Kosterhavets nationalpark)
Karin Björk (Kosters Trädgårdar)
Göran Assner (Diverse bilder)
Strömstad Infocenter (Diverse bilder)
Håkan Karlsson (Diverse bilder)
Martin Larsson (Midsommarbilder)

Samt privata bilder

Vi värnar om våra bilder därför är alla bilder på hemsidan skyddad av upphovsrättslagen och bilder får inte användas utan fotografens/Koster Företagarföreningens samtycke.