Leva och bo på Kosteröarna

Vi vill erbjuda dig ett Koster som är möjligheternas plats – för alla!

Ett fungerande helårssamhälle, inte bara ett sommarparadis. Ett samhälle där man lever i trygghet och gemenskap mitt i den storslagna naturen, detta är livskvalitet!
Arbetet genomförs av en projektgrupp med en överordnad styrgrupp med representanter för Samhällsföreningen, Nationalparken, Kommunen, Kosterstiftelsen och Kosternämnden som har som mål att få fler att bosätta sig på Koster.

Ytterligare info finns på Facebook Kosters Framtid och Samhällsföreningens hemsida Projektet Kosters framtid

Läs även mer här:

Vi bygger och planerar helårsboende

Kosteröarna – möjligheternas plats

Kosters framtid mötesprotokoll 2018 12 sept

Kontakt:

Sedan sommar 2018 finns en boförmedlare som ska hjälpa personer/familjer som vill flytta till Koster att hitta boende. Boförmedlaren tar också kontakt med fastighetsägare på Koster som är beredda att hyra ut sina bostäder under längre perioder men bevakar också de byggprojekt som är på gång.
Boförmedlaren heter Johanna Backlund och nås på +46 (0) 79 – 347 6375 eller bostadkoster@gmail.com.”