Kostergårdens äventyrsgolf med Kostertema

Kostergårdens äventyrsgolf – passar alla åldrar och har blivit en mycket populär folksport.
12 hål med två olika svårighetsgrader per hål och banor med olika kosterteman, ett Koster i miniatyr. Allt från skeppsvrak, sjöbodar, Kosters kyrka, fyrar till Naturum finns med bland banorna. Gångytor mellan banorna är handikappanpassade.